Média

Loga a manuál

Pokud chcete umístit naše logo na vaše materiály, všechny podklady najdete zde. K dispozici je také manuál, jak s logem pracovat – budeme rádi, když jej využijete.

Fotografie

Články bez fotografií nikdy nejsou to pravé. Proto zde najdete mnoho z těch, které můžete použít. Podmínkou je pouze naše předchozí autorizace, abychom věděli, v jaké souvislosti budou použité. Fotografií máme v zásobě spoustu, pokud si nevyberete, napište nám.

Kontakty

Všechna média se mohou v případě zájmu o Vault 42 obracet na tyto kontakty:

info@vault42.cz / tel.: 777 111 525

Vault 42, Koželužská 31, Olomouc 779 00, Česká republika