Média

Tiskové zprávy

Hledáte další informace o našem coworkingu? Využijte informace z již publikovaných tiskových zpráv.

26. 04. 2017 | Coworking otevírá své brány
03. 10. 2017 | Vault 42 presents: Robert Vlach
20.10.2018 | Coworking otevírá své brány
25. 10. 2018 | FuckUp Night Olomouc II

Loga a manuál

Pokud chcete umístit naše logo na vaše materiály, všechny podklady najdete zde. K dispozici je také manuál, jak s logem pracovat – budeme rádi, když jej využijete.

Fotografie

Články bez fotografií nikdy nejsou to pravé. Proto zde najdete mnoho z těch, které můžete použít. Podmínkou je pouze naše předchozí autorizace, abychom věděli, v jaké souvislosti budou použité. Fotografií máme v zásobě spoustu, pokud si nevyberete, napište nám.

Kontakty

Všechna média se mohou v případě zájmu o Vault 42 obracet na tyto kontakty:

press@vault42.cz / tel.: 777 111 525

Vault 42, Koželužská 31, Olomouc 779 00, Česká republika